TRANSPORT TOWARÓW

Transport towarów – to nieunikniona integralna część działalności gospodarczej firm prowadzących działalność handlową, produkcyjną lub importową (eksportową) towarów. Jakościowe wykonanie usług w zakresie przewozu towarów wymaga posiadania rozległej wiedzy i jest czasochłonne. Nie polega jedynie na przemieszczeniu ładunku z jednego punktu do drugiego. Usługi w zakresie przewozu towarów często obejmują skomplikowany łańcuch logistyczny składający się z planowania trasy przewozu ładunku, przygotowania i weryfikacji dokumentów, obliczenia optymalnych kosztów transportu, wykonania procedur celnych, magazynowania, załadunku i in. Dokładność i efektywność wszystkich w/w procesów wpływa na szybką i bezpieczną dostawę Twojego ładunku, a także na efektywne wykorzystanie Twoich środków.

TRANSPORT TOWARÓW

Transport towarów – to nieunikniona integralna część działalności gospodarczej firm prowadzących działalność handlową, produkcyjną lub importową (eksportową) towarów. Jakościowe wykonanie usług w zakresie przewozu towarów wymaga posiadania rozległej wiedzy i jest czasochłonne. Nie polega jedynie na przemieszczeniu ładunku z jednego punktu do drugiego. Usługi w zakresie przewozu towarów często obejmują skomplikowany łańcuch logistyczny składający się z planowania trasy przewozu ładunku, przygotowania i weryfikacji dokumentów, obliczenia optymalnych kosztów transportu, wykonania procedur celnych, magazynowania, załadunku i in. Dokładność i efektywność wszystkich w/w procesów wpływa na szybką bezpieczną dostawę Twojego ładunku, a także na efektywne wykorzystanie Twoich środków.

NASZA FIRMA OFERUJE

Usługi

Nasza firma wszechstronnie zadba o Twój towar: począwszy od sporządzenia dokumentów przewozowych oraz załadunku towaru na pożądany pojazd kończąc dostawą towaru ,,do drzwi“, włączając załatwienie wszystkich formalności związanych z odprawą celną oraz magazynowaniem. Dla nas nie ma znaczenia dokąd i kiedy będziemy musieli dostarczyć towar ze względu na jego objętość i rodzaj. W wygodnym dla swojego Klienta czasie omówimy zapotrzebowania oraz zaoferujemy optymalne rozwiązanie transportu za najbardziej przychylną cenę.

Przewóz pełnych ładunków polega na przeznaczeniu jednej ciężarówki lub innego pojazdu na przewóz Twojego towaru. Twój towar zostanie dostarczony bez dokonania przeładunku.

Przewóz częściowych ładunków polega na przewozie Twojego towaru wraz z innym jednakowym lub podobnym towarem (krótszy termin wykonania usługi, mniejsze koszty transportu).

Powierz swoje zadania logistyczne naszej firmie. W taki sposób zmniejszysz koszty oraz otrzymasz usługi najwyższej jakości.

Poprawnie i fachowo wykonane procedury celne – istotna oraz często nieodłączna część zadania logistycznego.

W celach związanych z należytym wykonaniem zadań logistycznych w całości na życzenie naszych Klientów świadczymy usługi magazynowania i załadunku.

Zapewniamy szybką i bezpieczną dostawę towarów. Należycie przygotujemy dokumenty, które umożliwią odebranie towaru na lotnisku docelowym bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Pojazd do przewozu towaru jest dobierany uwzględniając rodzaj towaru. Towary dostarczamy ciężarówkami, mikrobusami, pociągami i in.

Na szeroką skalę współpracujemy z liniami przewozu kontenerów i promów, stąd dokonamy wyboru najlepszej i najszybszej trasy.

NASZA FIRMA OFERUJE

Usługi

Nasza firma wszechstronnie zadba o Twój towar: począwszy od sporządzenia dokumentów przewozowych oraz załadunku towaru na pożądany pojazd kończąc dostawą towaru ,,do drzwi“, włączając załatwienie wszystkich formalności związanych z odprawą celną oraz magazynowaniem. Dla nas nie ma znaczenia dokąd i kiedy będziemy musieli dostarczyć towar ze względu na jego objętość i rodzaj. W wygodnym dla swojego Klienta czasie omówimy zapotrzebowania oraz zaoferujemy optymalne rozwiązanie transportu za najbardziej przychylną cenę.

Przewóz pełnych ładunków polega na przeznaczeniu jednej ciężarówki lub innego pojazdu na przewóz Twojego towaru. Twój towar zostanie dostarczony bez dokonania przeładunku.

Przewóz częściowych ładunków polega na przewozie Twojego towaru wraz z innym jednakowym lub podobnym towarem (krótszy termin wykonania usługi, mniejsze koszty transportu).

Powierz swoje zadania logistyczne naszej firmie. W taki sposób zmniejszysz koszty oraz otrzymasz usługi najwyższej jakości.

Poprawnie i fachowo wykonane procedury celne – istotna oraz często nieodłączna część zadania logistycznego.

W celach związanych z należytym wykonaniem zadań logistycznych w całości na życzenie naszych Klientów świadczymy usługi magazynowania i załadunku.

Zapewniamy szybką i bezpieczną dostawę towarów. Należycie przygotujemy dokumenty, które umożliwią odebranie towaru na lotnisku docelowym bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Pojazd do przewozu towaru jest dobierany uwzględniając rodzaj towaru. Towary dostarczamy ciężarówkami, mikrobusami, pociągami i in.

Na szeroką skalę współpracujemy z liniami przewozu kontenerów i promów, stąd dokonamy wyboru najlepszej i najszybszej trasy.

Formularz zgłoszeniowy dotyczący transportu towarów

Jeżeli chcesz złożyć zgłoszenie, wypełnij poniższe pola.

Jeżeli chcesz otrzymać dokładną ofertę, prosimy o przedstawienie dokładnej informacji dotyczącej towaru.

Załączone dokumenty nie mogą przekraczać 3MB
Format: .pdf, .xls, .docx, .png, .jpg, .jpeg

Formularz zgłoszeniowy dotyczący transportu towarów

Jeżeli chcesz złożyć zgłoszenie, wypełnij poniższe pola.

Jeżeli chcesz otrzymać dokładną ofertę, prosimy o przedstawienie dokładnej informacji dotyczącej towaru.

Załączone dokumenty nie mogą przekraczać 3MB
Format: .pdf, .xls, .docx, .png, .jpg, .jpeg