TRANSPORT LĄDOWY

Transport lądowy jest to szybki, bezpieczny, wygodny i oszczędny sposób dostawy towarów. Podejmując się przewozu Twojego towaru transportem lądowym, udzielimy pomocy w dobraniu i obliczeniu optymalnej trasy, dostawie towarów o dowolnej masie, objętości, gabarytach, a także towarów niebezpiecznych. Wszystkie pojazdy spełniają stawiane im wymagania technologiczne, odpowiadają aktualnym normom ekologiczności i bezpieczeństwa, a także są wyposażone w sprzęt niezbędny do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), zaś w celu zabezpieczenia działalności gospodarczej są objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym (CMR). Nasi specjaliści będą utrzymywali z Tobą kontakt od momentu złożenia zlecenia do momentu zrealizowania dostawy towaru. Przy użyciu nowoczesnych systemów komputerowych i technologii będziemy nieustannie monitorowali trasę przemieszczania się towaru oraz informowali o lokalizacji towaru. Dążąc do terminowej i niezawodnej dostawy towaru do miejsca docelowego należycie zadbamy o pozyskanie wszystkich wymaganych dokumentów oraz załatwienie formalności celnych.

TRANSPORT LĄDOWY

Transport lądowy jest to szybki, bezpieczny, wygodny i oszczędny sposób dostawy towarów. Podejmując się przewozu Twojego towaru transportem lądowym, udzielimy pomocy w dobraniu obliczeniu optymalnej trasy, dostawie towarów o dowolnej masie, objętości, gabarytach, a także towarów niebezpiecznych. Wszystkie pojazdy spełniają stawiane im wymagania technologiczne, odpowiadają aktualnym normom ekologiczności i bezpieczeństwa, a także są wyposażone w sprzęt niezbędny do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), zaś w celu zabezpieczenia działalności gospodarczej są objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym (CMR). Nasi specjaliści będą utrzymywali z Tobą kontakt od momentu złożenia zlecenia do momentu zrealizowania dostawy towaru. Przy użyciu nowoczesnych systemów komputerowych i technologii będziemy nieustannie monitorowali trasę przemieszczania się towaru oraz informowali o lokalizacji towaru. Dążąc do terminowej i niezawodnej dostawy towaru do miejsca docelowego należycie zadbamy o pozyskanie wszystkich wymaganych dokumentów oraz załatwienieformalności celnych.

OFERUJEMY

USŁUGI

Swoim Klientom oferujemy indywidualne usługi logistyczne, obejmujące zaprojektowanie zadania logistycznego według indywidualnych potrzeb poszczególnych Klientów, jego jakościową realizację oraz pełną koordynację.
Jeżeli nie wiesz jakiej dokładnie usługi potrzebujesz, nasi doświadczeni specjaliści nieodpłatnie doradzą oraz udzielą pomocy w dokonaniu wyboru optymalnego rozwiązania.

TRANSPORT PEŁNYCH I CZĘŚCIOWYCH ŁADUNKÓW

Według indywidualnych potrzeb Klienta zorganizujemy transport ładunków dowolnej wielkości, ponadgabarytowych, niebezpiecznych lub innych. Świadczymy usługi transportu pełnych i częściowych ładunków. Uwzględniając swoje zapotrzebowania oraz cechy charakterystyczne ładunku nasi klienci mogą zlecić:

 • usługę przewozu pełnego ładunku – jedna ciężarówka zostanie przeznaczona na przewóz Twojego towaru;
 • usługę przewozu częściowego ładunku – Twój towar będzie przewożony wraz z innym jednakowym lub podobnym towarem (krótszy termin wykonania usługi, mniejsze koszty transportu).

Oferujemy trzy rodzaje transportu towarów: transport lądowy, transport wodny oraz transport powietrzny. W celach związanych z optymizacją zadań logistycznych przewóz towarów czasami odbywa się nawet przy użyciu kilku rodzajów transportu (transport multimodalny). Każdy poszczególny rodzaj przewozu towarów posiada pewne cechy charakterystyczne oraz jest dobierany uwzględniając dokładną sytuację oraz potrzeby naszego Klienta. Ogólna zasada polega na tym, że transport lądowy towarów jest najtańszy, powietrzny – najszybszy, zaś multimodalny – najbardziej efektywny oraz stosowany w przypadku przewozu ładunków o dużej objętości i masie.  

Zgłoś się do nas, abyśmy mogli pomóc Ci w wyborze najbardziej odpowiedniego rozwiązania transportowego. W razie potrzeby zwrócimy się o pomoc do swoich partnerów, którzy posiadają długoletnie doświadczenie w różnych branżach oraz są zdolni do przedstawienia najbardziej stosownych ofert.

KOMPLEKSOWE USŁUGI LOGISTYCZNE (3PL)

Oferowane przez nas kompleksowe usługi logistyczne (3PL) – to racjonalne rozwiązanie dla firm, które chcą się skupić na prowadzeniu podstawowej działalności gospodarczej, inaczej mówiąc – zlecić rozwiązania zadań logistycznych innym firmom w taki sposób zmniejszając koszty oraz otrzymując usługi najwyższej jakości. Jeżeli powierzysz nam swoje problemy i zadania logistyczne, będziesz miał pewność, że należycie zadbamy o ich rozwiązanie. Po przeanalizowaniu potrzeb, strategii, szczegółów dostawy i przewozu towarów Twojej firmy przedstawimy Ci specjalną ofertę spełniającą wszystkie stawiane przez Ciebie wymagania.

Oferowany przez nas mechanizm kompleksowych usług logistycznych (3PL) działa w postaci „jednego rachunku”. Inaczej mówiąc, klienci częściowo przedstawiają nam swoje troski i oczekiwania związane z przewozem towarów, zaś my ze swojej strony układamy całość w jeden łańcuch transportowy, który oznacza, że odbiór i dostawę towarów naszego Klienta wykonujemy od ,,drzwi do drzwi”, zaś po wykonaniu wszystkich procedur i załatwieniu całości wymaganych dokumentów wystawiamy „jedną fakturę”.

USŁUGI POŚREDNICTWA CELNEGO

Poprawnie i fachowo wykonane procedury celne – istotna oraz często nieodłączna część zadania logistycznego. Nasi doświadczeni i wysoko wykwalifikowani partnerzy udzielą pomocy w szybkim i odpowiednim załatwieniu wszelkich skomplikowanych i pogmatwanych procedur celnych (wskazaniu właściwych kodów towarów, obliczeniu opłat celnych, wysokości akcyzy itp.), z kolei nasza firma wykona następujące usługi:

 • wypełni wymagane deklaracje (importowe, eksportowe, tranzytowe);
 • udzieli gwarancji odroczenia uiszczenia cła importowego oraz innnych podatków z tytułu importu;
 • wypełni wymagane formularze tymczasowego wwozu (wywozu) towarów oraz pozyska niezbędne zezwolenia i certyfikaty;
 • wypełni dokumenty karnetów TIR oraz listy przewozowe (CMR);
 • wypełni zgłoszenie importu (eksportu) Intrastat.

MAGAZYNOWANIE I ZAŁADUNEK

W celach związanych z należytym wykonaniem zadań logistycznych w całości na życzenie naszych Klientów świadczymy usługi magazynowania i załadunku. Towar jest przechowywany w nowoczesnych magazynach należących do naszych partnerów, w których jest utrzymywana odpowiednia temperatura powietrza oraz które są przystosowane do magazynowania różnego rodzaju i objętości ładunków. Nowoczesny system ewidencji towarów umożliwia zarówno zidentyfikowanie miejsca magazynowania Twojego towaru lub jego pozostałości jak również lokalizację jego miejsca podczas transportu.

Dla wygody naszych Klientów usługi magazynowania i załadunku towarów świadczymy 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu, zaś w celu zapewnienia bezpieczeństwa towarów działalność gospodarcza magazynu jest objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

OFERUJEMY

USŁUGI

Swoim Klientom oferujemy indywidualne usługi logistyczne, obejmujące zaprojektowanie zadania logistycznego według indywidualnych potrzeb poszczególnych Klientów, jego jakościową realizację oraz pełną koordynację.
Jeżeli nie wiesz jakiej dokładnie usługi potrzebujesz, nasi doświadczeni specjaliści nieodpłatnie doradzą oraz udzielą pomocy w dokonaniu wyboru optymalnego rozwiązania.

TRANSPORT PEŁNYCH I CZĘŚCIOWYCH ŁADUNKÓW

Według indywidualnych potrzeb Klienta zorganizujemy transport ładunków dowolnej wielkości, ponadgabarytowych, niebezpiecznych lub innych. Świadczymy usługi transportu pełnych i częściowych ładunków. Uwzględniając swoje zapotrzebowania oraz cechy charakterystyczne ładunku nasi klienci mogą zlecić:

 • usługę przewozu pełnego ładunku – jedna ciężarówka zostanie przeznaczona na przewóz Twojego towaru;
 • usługę przewozu częściowego ładunku – Twój towar będzie przewożony wraz z innym jednakowym lub podobnym towarem (krótszy termin wykonania usługi, mniejsze koszty transportu).

Oferujemy trzy rodzaje transportu towarów: transport lądowy, transport wodny oraz transport powietrzny. W celach związanych z optymizacją zadań logistycznych przewóz towarów czasami odbywa się nawet przy użyciu kilku rodzajów transportu (transport multimodalny). Każdy poszczególny rodzaj przewozu towarów posiada pewne cechy charakterystyczne oraz jest dobierany uwzględniając dokładną sytuację oraz potrzeby naszego Klienta. Ogólna zasada polega na tym, że transport lądowy towarów jest najtańszy, powietrzny – najszybszy, zaś multimodalny – najbardziej efektywny oraz stosowany w przypadku przewozu ładunków o dużej objętości i masie.  

Zgłoś się do nas, abyśmy mogli pomóc Ci w wyborze najbardziej odpowiedniego rozwiązania transportowego. W razie potrzeby zwrócimy się o pomoc do swoich partnerów, którzy posiadają długoletnie doświadczenie w różnych branżach oraz są zdolni do przedstawienia najbardziej stosownych ofert.

KOMPLEKSOWE USŁUGI LOGISTYCZNE (3PL)

Oferowane przez nas kompleksowe usługi logistyczne (3PL) – to racjonalne rozwiązanie dla firm, które chcą się skupić na prowadzeniu podstawowej działalności gospodarczej, inaczej mówiąc – zlecić rozwiązania zadań logistycznych innym firmom w taki sposób zmniejszając koszty oraz otrzymując usługi najwyższej jakości. Jeżeli powierzysz nam swoje problemy i zadania logistyczne, będziesz miał pewność, że należycie zadbamy o ich rozwiązanie. Po przeanalizowaniu potrzeb, strategii, szczegółów dostawy i przewozu towarów Twojej firmy przedstawimy Ci specjalną ofertę spełniającą wszystkie stawiane przez Ciebie wymagania.

Oferowany przez nas mechanizm kompleksowych usług logistycznych (3PL) działa w postaci „jednego rachunku”. Inaczej mówiąc, klienci częściowo przedstawiają nam swoje troski i oczekiwania związane z przewozem towarów, zaś my ze swojej strony układamy całość w jeden łańcuch transportowy, który oznacza, że odbiór i dostawę towarów naszego Klienta wykonujemy od ,,drzwi do drzwi”, zaś po wykonaniu wszystkich procedur i załatwieniu całości wymaganych dokumentów wystawiamy „jedną fakturę”.

USŁUGI POŚREDNICTWA CELNEGO

Poprawnie i fachowo wykonane procedury celne – istotna oraz często nieodłączna część zadania logistycznego. Nasi doświadczeni i wysoko wykwalifikowani partnerzy udzielą pomocy w szybkim i odpowiednim załatwieniu wszelkich skomplikowanych i pogmatwanych procedur celnych (wskazaniu właściwych kodów towarów, obliczeniu opłat celnych, wysokości akcyzy itp.), z kolei nasza firma wykona następujące usługi:

 • wypełni wymagane deklaracje (importowe, eksportowe, tranzytowe);
 • udzieli gwarancji odroczenia uiszczenia cła importowego oraz innnych podatków z tytułu importu;
 • wypełni wymagane formularze tymczasowego wwozu (wywozu) towarów oraz pozyska niezbędne zezwolenia i certyfikaty;
 • wypełni dokumenty karnetów TIR oraz listy przewozowe (CMR);
 • wypełni zgłoszenie importu (eksportu) Intrastat.

MAGAZYNOWANIE I ZAŁADUNEK

W celach związanych z należytym wykonaniem zadań logistycznych w całości na życzenie naszych Klientów świadczymy usługi magazynowania i załadunku. Towar jest przechowywany w nowoczesnych magazynach należących do naszych partnerów, w których jest utrzymywana odpowiednia temperatura powietrza oraz które są przystosowane do magazynowania różnego rodzaju i objętości ładunków. Nowoczesny system ewidencji towarów umożliwia zarówno zidentyfikowanie miejsca magazynowania Twojego towaru lub jego pozostałości jak również lokalizację jego miejsca podczas transportu.

Dla wygody naszych Klientów usługi magazynowania i załadunku towarów świadczymy 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu, zaś w celu zapewnienia bezpieczeństwa towarów działalność gospodarcza magazynu jest objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Formularz zgłoszeniowy dotyczący transportu towarów

Jeżeli chcesz złożyć zgłoszenie, wypełnij poniższe pola.

Jeżeli chcesz otrzymać dokładną ofertę, prosimy o przedstawienie dokładnej informacji dotyczącej towaru.

Załączone dokumenty nie mogą przekraczać 3MB
Format: .pdf, .xls, .docx, .png, .jpg, .jpeg

Formularz zgłoszeniowy dotyczący transportu towarów

Jeżeli chcesz złożyć zgłoszenie, wypełnij poniższe pola.

Jeżeli chcesz otrzymać dokładną ofertę, prosimy o przedstawienie dokładnej informacji dotyczącej towaru.

Załączone dokumenty nie mogą przekraczać 3MB
Format: .pdf, .xls, .docx, .png, .jpg, .jpeg