Nauji reikalavimai vežėjams Italijoje.

2018 m. liepos mėn. 10 d. Italijos vyriausybė paskelbė naują pranešimą, skirtą paaiškinti taisykles dėl užsienio kompanijų vairuotojų ir kabotažo operacijų Italijos teritorijoje.

Remiantis šiuo pranešimu, atkreiptinas dėmesys į tai, kad:

1. Vairuotojo komandiravimas bus deklaruojamas trijų mėnesių laikotarpiui (šiuo metu reikia deklaruoti kiekvieną atskirą kabotažo operaciją).

2. Vairuotojas transporto priemonėje su savimi privalo turėti:

a) Siunčiamos deklaracijos kopiją;

b) Darbo sutarties kopiją išverstą į italų kalbą;

c) DU žiniaraščius arba DU mokėjimo lapelius išverstus į italų kalbą.

Nepateikus vairuotojų duomenų per Italijos svetainę dieną prieš jiems atvykstant į Italiją, gali būti paskirta sankcija, už kurią bus atsakingas darbdavys.

Nesant pirmiau išvardytų dokumentų arba jų vertimo į italų kalbą kelių kontrolės metu gali būti taikomos sankcijos, už kurias turės atsakyti vairuotojas arba/ir transporto priemonės savininkas.

Remiantis Italijos darbo įstatymu, darbo sutartyse turi būti nurodyti kai kurie privalomi duomenys:

 1. Šalių rekvizitai.
 2. Darbuotojo funkcija ir kvalifikacija.
 3. Darbo vieta (arba nurodyti, kad vairuotojas dirbs skirtingose vietose), darbdavių būstinė ar adresas.
 4. Pradinis darbo užmokesčio dydis ir mokėjimo datos.
 5. Už užsienyje gabenamus krovinius skiriami priedai.
 6. Atostogų trukmė ir kiek jų priklauso pagal įstatymą.
 7. Darbo valandos.
 8. Darbo sutarties pradžios ir pabaigos data.
 9. Bandomojo laikotarpio trukmė (jei yra).
 10. Darbo, vykdomo užsienyje, trukmė.
 11. Darbo užmokesčio valiuta.

Jei nebus laikomasi šio reikalavimo, vairuotojui arba transporto priemonės savininkui gali būti taikomos sankcijos.

Naujas minimalus darbo užmokestis Italijos transporto sektoriuje:

Kategorija „3 Super” taikoma krovininių automobilių, kurių leistinoji masė viršija 80 tonų, vairuotojams.

Kategorija „3”  taikoma krovininių automobilių, kurių leistinoji masė neviršija 80 tonų, vairuotojams.

Šaltinis: www.cargonews.lt