Danija – Teisės aktų dėl kombinuotų pervežimų pakeitimai, įsigalioję nuo 2018 m. liepos 1 dienos

Remiantis gauta informaciją iš IRU, Danija galutinai užbaigė Kombinuoto transporto direktyvos (direktyva 92/106/EEB)  perkėlimą į nacionalinę teisę, todėl nuo 2018 m. liepos 1 d. iš dalies keičiasi kombinuoto transporto Danijoje taisyklės.

Esminis pakeitimas – kombinuoto transporto apibrėžimo patikslinimas. Direktyvoje 92/106/EEB nurodoma, kad „kombinuotas transportas“ – tai prekių gabenimas tarp Europos Sąjungos valstybių narių <…>“. Tuo tarpu Danijos teisės akte ši formuluotė patikslinama, kombinuotą transportą apibrėžiant kaip „vežimą tarp valstybių narių, neatsižvelgiant į prekių kilmę ar galutinę paskirties vietą“.

Danijos valdžios institucijos pateikė kelis pavyzdžius, iliustruojančius naujo apibrėžimo taikymą praktikoje:

1.      Pavyzdžiui, kai konteineris gabenamas iš Kinijos į Daniją jūrų transportu, o vėliau kelių transportu vežamas į galutinę iškrovimo vietą Danijoje – kombinuoto transporto direktyva netaikoma. Tokios transporto operacijos atliekamos ne Danijos vežėjų laikomos kabotažu, kadangi konteineris gabenamas ne tarp dviejų ES šalių narių;

2.      Pavyzdžiui, kai konteineris gabenamas iš Kinijos į Roterdamą (Nyderlandai) jūrų transportu, vėliau iš Roterdamo atplukdomas į Daniją ir galiausiai kelių transportu pristatomas į iškrovimo vietą Danijoje – kombinuoto transporto direktyva taikoma. Šiuo atveju transporto operacija atliekama tarp ES šalių narių (Nyderlandų ir Danijos), todėl gali būti vykdoma kaip kombinuoto transporto operacija ne Danijos vežėjo (jeigu vežėjas užsiregistravęs Užsienio paslaugų teikėjų RUT sistemoje). Būtent šis pavyzdys iliustruoja pagrindinį reglamentavimo Danijoje pakeitimą, kadangi iki 2018 m. liepos mėn. tokios operacijos nebuvo traktuojamos kaip kombinuotas transportas.

Kiti pakeitimai:

–        Įvykdytų kombinuotų pervežimų įrodymai gali būti pateikti ir kitomis priemonėmis, ne tik dokumentais patvirtintais antspaudais.

–        Vykimas tuščiomis transporto priemonėmis kombinuoto pervežimo operacijoje, nelaikomas kombinuotu pervežimu. Tai reiškia, kad vežant tuščią ISO konteinerį priekaba arba kita transporto priemone iki pakrovimo arba iš iškrovimo vietos, bus laikomas kabotažo operacija – jei tai vykdo ne Danijos vežėjas. Tačiau, jeigu tuščias įrenginys pervežamas į arba iš uosto/geležinkelio terminalo, tai tokį pervežimą galima laikyti kaip kombinuotą pervežimą, jeigu laikomasi visų kitų Direktyvos dėl kombinuotų pervežimų sąlygų.

Naują įsakymą rasite čia (danų kalba). Daugiau informacijos gali suteikti Maria Feldberg iš ITD (MFE@itd.dk).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *